کار در آلمان و اتریش

 موفقیت پناهجویان کشورهای مختلف در یافتن کار به‌شدت با هم متفاوت است. بر اساس گزارش "راینیشه پست"، پاکستانی‌ها در این میان برای یافتن موقعیتی شغلی توفیق بیشتری داشته‌اند. در فوریه ۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد پناهجویان پاکستانی شاغل بوده‌اند.
مهاجران ایرانی و نیجریه‌ای نیز در صدر فهرست یابندگان کار در آلمان قرار دارند. در میان پناهجویان سوری نیز که بیشترین تقاضاهای پناهندگی را به خود اختصاص داده‌اند، از هر پنچ نفر یکی توانسته است شغلی بیابد.محسن انگلیس: هربرت بروکر در همین مورد می‌گوید: «این بستگی به تخصص پناهجویان دارد. بسیاری از آنان پیش‌تر در شرکت‌های خدماتی کار کرده‌اند». به گفته انستیتوی بازار کار و پژوهش‌های شغلی آلمان، نیمی از پناهجویانی که چنین سابقه‌ای دارند، اکنون به عنوان نیروی متخصص مشغول به کار هستند.
 البته به گفته آقای بروکر، نرخ ۲۵ درصدی اشتغال پناهجویان نسبتا پایین است. بسیاری از پناهجویان تازه پس از گذشت یک سال به جستجوی کار می‌روند، زیرا اکثر آنها ابتدا بایستی کلاس‌های زبان و دوره‌های مخصوص آشنایی با قوانین و فرهنگ آلمان به قصد جذب شدن در این کشور را به پایان برسانند.
 افزون بر این، درآمد حاصل از کار بسیاری از پناهجویان برای گذران زندگی کافی نیست. مثلا ۱۵ درصد از کل پناهجویانی که کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کنند شاغل‌اند، اما درآمد پایین، آنها را نیازمند گرفتن کمک‌های مالی دولتی می‌کند. بدین ترتیب نه تنها نرخ اشتغال در میان پناهجویان رو به افزایش است، بلکه هم‌زمان شمار نیازمندان به کمک‌های اجتماعی نیز روندی صعودی دارد.
 تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی یعنی در نخستین سال بحران پناهجویی، حدود ۸۹۰ هزار پناهجو به شکلی عمدتا کنترل‌نشده وارد آلمان شدند.
 سال ۲۰۱۶ شمار متقاضیان پناهندگی با کاهشی چشمگیر به حدود ۲۸۰ هزار نفر رسید. این رقم در سال گذشته میلادی تنها حدود ۱۸۷ هزار پناهجو بود.

09121148966

09123181328