کیس پناهندگی در اتریش

مصاحبه پناهندگی در اتریش

پناهندگی در اتریش

روند مصاحبه پناهندگی در اتریش

 

در این مطلب قصد داریم در رابطه با پروسه مصاحبه پناهندگی در اتریش و جنبه های حقوقی آن صحبت کنیم. از آنجایی که بسیاری از متقاضیان اطلاعت ناکافی و یا اشتباه از قوانین پناهندگی در اتریش دارند ، موسسه اعزام دانشجو اندیشه پویان دکتر عابدیان در این راستا می کوشد تا برخی ابهامات در این روند را روشن نماید.

#آشنایی_با_کشور_آلمان

کشور آلمان یکی از کشورهای سرسبزو با جغرافیایی بسیار صنعتی و جلگه های زیبای کشاورزی میباشد.

کشورآلمان سرسبزی خود را مدیون رودخانه راین ودانوب و...میباشد. رودخانه دانوب تا کشور مجارستان در سراسر اروپا جاریست، زمستان‌ها رودخانه ماین و دانوب مسیر مسافران بسیاری از سراسر اروپا می باشد. مسافرانی چه اروپایی و یاغیر اروپایی برای حرکت در سراسر اروپا از این مسیر بهره می جویند. همچنین رودخانه دانوب مسیر کشتیرانی و حمل و نقل کالا وصادرات و واردات بوده ، و دارای اهمیت تجاری ویژه ای برای کشورهای اروپایی است.

#پناهندگی_در_اتریش

 

انواع کارتهای صادر شده برای پناهندگان :

1- کارت سبز : این کارت درابتدا حین بررسی پرونده متقاضیان پناهندگی صادر می گردد ، اما باید توجه داشت که این کارت به منظور قبول کیس پناهندگی تلقی نمی گردد.

2- کارت سفید : این کارت بعد از قبولی کیس صادر می گردد. اشخاصی که دارای این کارت می شوند حق رفت و آمد آزادانه را دارا می باشند.

#پناهندگی_در_اروپا

کمپ در اتریش

شرایط پناهندگی :

 

سوالات زیادی پیرامون شرایط پناهندگی وجود دارد که برای اشخاصی که از این طریق قصد مهاجرت دارند مورد بحث است. متاسفانه افرادی که قصد مهاجرت به این روش را دارند با مشکلات زیادی برخوردار می شوند از جمله : شرایط و وضعیت اسفبار کمپها از لحاظ عدم رعایت بهداشت و عدم امنیت که همین امر باعث می گردد که بسیاری از افراد این روش مهاجرت را نپذیرفته ، به همین خاطر اگر قصد سفر به اتریش را دارید بهتر است که این امر را نپذیرفته و از طریق قانونی اقدام نمایید.