کیس پناهندگی

مصاحبه پناهندگی در اتریش

پناهندگی در اتریش

روند مصاحبه پناهندگی در اتریش

 

در این مطلب قصد داریم در رابطه با پروسه مصاحبه پناهندگی در اتریش و جنبه های حقوقی آن صحبت کنیم. از آنجایی که بسیاری از متقاضیان اطلاعت ناکافی و یا اشتباه از قوانین پناهندگی در اتریش دارند ، موسسه اعزام دانشجو اندیشه پویان دکتر عابدیان در این راستا می کوشد تا برخی ابهامات در این روند را روشن نماید.

پناهندگی در اتریش 2017

پناهندگی

به دلیل مهاجرت، جمعیت دارای نژاد کشورهای دیگر در سالیان اخیر به شدت افزایش یافته است.

وکیل پناهندگی در آلمان

هر سال تعداد زیادی برای زندگی بهتر و دریافت موقعیت اجتماعی و زندگی بهتر به آلمان مهاجرت می نمایند و درخواست پناهندگی می نمایند . خیلی از این افراد به صورت قاچاقی قصد مهاجرت به این کشور را دارند اما متاسفانه پشت مرزها گیر می افتند و یا در میان راه توسط افراد سو استفاده جو به دام می افتند.

شایان ذکر است ، کسانی که به خاک آلمان وارد می شوند و اعلام پناهندگی می کنند به کمپ ها ارجاع داده می شوند و ممکن است مدت زمان طولانی در کمپ ها بمانند.