پناهندگی مذهبی

مصاحبه پناهندگی در اتریش

پناهندگی در اتریش

روند مصاحبه پناهندگی در اتریش

 

در این مطلب قصد داریم در رابطه با پروسه مصاحبه پناهندگی در اتریش و جنبه های حقوقی آن صحبت کنیم. از آنجایی که بسیاری از متقاضیان اطلاعت ناکافی و یا اشتباه از قوانین پناهندگی در اتریش دارند ، موسسه اعزام دانشجو اندیشه پویان دکتر عابدیان در این راستا می کوشد تا برخی ابهامات در این روند را روشن نماید.

پناهندگی قانونی در اتریش

فرهنگ اتریش

پناهندگی در اتریش

فرهنگ، باشگاه ها و انجمن ها، تفریحات، ورزش ها

بسیاری از مردم اتریش بخش زیادی از وقت فراغت خود را در انجمن ها و  باشگاهها می گذرانند. تعطیلات آخر هفته و بعدازظهرها به بازدید از دوستان و بستگان همراه با خانواده، گشت و گذار، دنبال کردن فعالیت های ورزشی یا گذران وقت در باشگاه ها و انجمن ها می گذرد.