شرایط ورود به کالج های آلمان

مهاجرت و اقامت آلمان

آلمان تا سال ۲۰۶۰ سالانه به حداقل دویست و شصت هزار مهاجر  متخصص  نیاز دارد.

 طبق تحقیقات صورت گرفته توسط  موسسه IAB و دانشگاه کوبورگ آلمان با توجه به مسن تر شدن جامعه آلمان و کاهش نسبی زاد و ولد؛ تا 40 سال آینده، آلمان سالیانه به 260 هزار نیروی کار ماهر مهاجر نیاز دارد تا اقتصادش پایدار بماند.
سهم مهاجرین درخواستی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، سالیانه 146 هزار نفر خواهد بود.
طبق این تحقیقات انتظار میرود تا قانون مهاجرت نیروی کار که در سال گذشته مطرح شده بود هرچه سریعتر به تصویب برسد

09121148966

09123181328

88080308

فرهنگ آلمان

 

در پنجاهمین سالمرگ فروغ فرخزاد، شاعر بزرگ معاصر ایران، درباره شیوه اعتراضی زندگی و شعر او با فرزانه میلانی گفت‌وگو کرده‌ایم. کتاب خانم میلانی که حاصل ۳۰ سال تحقیق او درباره فروغ است به تازگی منتشر شده است.

وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود
و در تمام شهر، قلب‌ چراغ‌های مرا تکه تکه می‌کردند
وقتی که چشم‌های کودکانۀ عشق مرا با دستمال تیرۀ قانون می‌بستند
و از شقیقه‌های مضطرب آرزوی من
فواره‌های خون به بیرون می‌پاشید...

فروغ-فرخزاد

شرایط اخذ پذیرش دانشگاه های آلمان