فرهنگ آلمان

فرهنگ آلمان

 

در پنجاهمین سالمرگ فروغ فرخزاد، شاعر بزرگ معاصر ایران، درباره شیوه اعتراضی زندگی و شعر او با فرزانه میلانی گفت‌وگو کرده‌ایم. کتاب خانم میلانی که حاصل ۳۰ سال تحقیق او درباره فروغ است به تازگی منتشر شده است.

وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود
و در تمام شهر، قلب‌ چراغ‌های مرا تکه تکه می‌کردند
وقتی که چشم‌های کودکانۀ عشق مرا با دستمال تیرۀ قانون می‌بستند
و از شقیقه‌های مضطرب آرزوی من
فواره‌های خون به بیرون می‌پاشید...

فروغ-فرخزاد

فرهنگ و آداب و رسوم در آلمان