پرستاران كانادا

كار پرستاران #كانادا

⁠تعریف ⁣رشته پرستاری در کانادا

در کانادا، پرستاری حرفه ای به سه گروه تقسیم می شوند

پرستار رسمی  (Registered Nurse)
پرستارانی که علاوه بر یک دوره ی تحصیلی ۴ ساله در رشته ی پرستاری، امتحان ملی صدور مجوز را نیز می گذرانند، پرستاران دارای پروانه کار (RN) نامیده می شوند.امتحان پرستاری در هر استان بصورت استانی انجام می شود و تمام پرستاران قبل از جابجایی کاری باید حداقل یک تا دو سال سابقه کار برای انتقال به سایر استان ها داشته باشند