ویزا_آلمان

سوالات سفارت آلمان برای _ویزا_دانشجویی

#سوالات_روز_مصاحبه

◀️ سوالات روز مصاحبه
خیلیا استرس دارن که روز مصاحبه ازشون چی می پرسن. در جریان باشید که مصاحبه ویزای دانشجویی مثل کنکور نیست که نمونه سوال داشته باشه یا سوال تخصصی ازتون بپرسن. یه سری سوال ساده می پرسن ازتون. 

1. چند تا خواهر برادر داری؟ چه کار می کنن؟ کجان؟

2. با کی زندگی می کنی؟

3. همسرت کجاست؟ چه کار می کنه؟ می خواد باید باهات؟ 

4. کسی رو تو آلمان داری؟ 

5. چرا آلمان می خوای بری؟

6. چرا این رشته؟ چرا این دانشگاه؟ راجع به رشتت توضیح بده یکم 

7. چرا دوباره می خوای ارشد بخونی؟