کار در المان و کانادا

مهندسین در المان و کانادا

 پذیرش مهندس مکانیک با سابقه طراحی قطعات حداقل سه سال برای یکی از استارت اپ های ما با سرمایه گذاری کم (حدود ۲۲ هزار دلار کانادا) و دارای وام با شرایط عالی... 

 

همانطور که میدانید استارت اپ های ما بنا به طبیعت بیزینس در حال افزایش مقدار سرمایه گذاری هستند و این تقریباً آخرین شانس خوب برای یک مهندس مکانیک است...

 

این فرصت استثنایی را از دست ندهید

@CSWCanada_admin