ویزای شینگن

مدارك ويزا شينگن انديشه پويان

ويزا شينگن

نکاتی مهم راجب به ویزا شنگن

1-هنگامی که گذرنامه مسافر برای درخواست ویزای شنگن وارد سفارت یک کشور عضو می شود ، مهری روی یکی از صفحات این گـذرنامه می خورد که نام سفارت و تاریخ درخواسـت در آن ذکر شده است. در صورت تایـید صدور ویزا، برچسب آن روی این مهر قرار می گــیرد و در صــورت عدم تایید، این مهر نشـــانه ردشدن شدن تقــاضای مسافر است.
2-انگشت نگاری (Biometrics) برای افراد بین 12 تا 65 سال، صورت می گیرد.

دعوت نامه آلمان

پذیرش تحصیلی آلمان

شرایط دعوت نامه آلمان:

1. هزینه های امرار معاش ( شامل تمام هزینه های عمومی احتمالی ، تامین محل اقامت و یا شرایط نگهداری در زمان بیماری و نیاز به پرستاری . )
۲. هزینه های سفر ( شامل بلیط پرواز ، همچنین اخراج اجبرای احتمالی به مقصد خارجه , تضمین پرداخت ، بدهی ها ( بدهی های اقامتی  و غیره)

به اندیشه پویان آلمان بپیوندید :

ویزاهای کوتاه مدت دیدار و یا توریستی 09121148966

موسسه مهاجرتی اندیشه پویان دکتر عابدیان  با توجه به سالیان طولانی انجام وکالت در امور اخذ ویزاهای کوتاه مدت اروپا و بویژه ویزاهای شینگن به شما کمک خواهد نمود تا در کوتاهترین مدت و با هر شرایطی موفق به اخذ این ویزا و اقامت کوتاه مدت در اروپا گردید.

 andishepooyan.ir